Softa nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Softa Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

4
1)
Softa

Bir görüşe, bir inanışa körü körüne bağlanan kimse "İnandığından başka inanılacak şey olmadığına inanan insan softadır." - O. V. Kanık

2)
Softa

İlmiyeden olanlara aşağılamak amacıyla verilen ad

3)
Softa (isim)

Medrese öğrencisi "Okuyanlardan biri on altı, on yedi yaşlarında genç bir softa." - M. Ş. Esendal

4)
Softa

Yaşadığı çağın gerisinde kalmış, geri kafalı kimse "Bizim moruk yeni kafalı görünmek ister amma halis muhlis softadır." - P. Safa

Softa Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

1
1)

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

Sahn medreseleri dışında kalan medreselerin öğrencisi.
İlmiye sınıfından olanlara, aşağılamak için verilen ad.
Yobaz, kaba sofu.

Softa Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • S
  • O
  • F
  • T
  • A

Softa Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • S
  • O
  • F
  • T
  • A

Softa Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

5 Kelime

Softa İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

3 Kelime
(eski.)
Softa

Medrese talebesi: Sekiz sahn medreseleri talebelerine “dânişmend” ve sekiz tetimme medresesi talebelerini de “softa” deniliyordu . İlmiye sınıfından bâzıları için alay yollu söylenir: Medrese kaçkını softa bozgunu / Selâm vermeğe dervişan beğenmez . mec. Yobaz, mutaassıp kimse. ѻ Softa külâhı: eski. Medrese talebelerinin giydiği başlık.

(f.)
Softalaşmak

Softa gibi davranmak, yobazlaşmak.

()
Softalik

Softa olma durumu, yobazlık. Softaca davranış.

Yukarı Çık