Sürsat nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Sürsat Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Sürsat (i. )

i. (Kökü bulunamamıştır) târih. Osmanlı Devleti’nde Tanzîmat’tan önce, savaş zamanlarında ordu için râyiç bedelinin bir kısmı ödenmek ve kalanına senet verilmek sûretiyle halktan sağlanan hayvanlarla buğday, arpa vb. erzak [Bu isimle para da alınmıştır]: Vezîriâzam ve serdâr-ı ekrem olanlar sefere çıktıkları günden hudûda varıncaya kadar her menzilde arpa, et, ekmek, yağ ve ballarını sürsattan alırlardı (İsmâil H. Uzunçarşılı). ѻ Sürsat bedeliyesi: Sürsat adıyla alınan şeylerin bedeli.

Sürsat Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Sürsat (isim,)

tarih Savaşa giden ordunun geçeceği yollar çevresindeki köylülerden savaş araç ve gereçlerini temin etmesi ve rayiç değeri üzerinden yiyecek satın alması

Sürsat Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

5
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Bulaşık.

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Hoppa, oynak, ahlâksız kadın

3)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Patavatsız.

4)

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

Savaşa giden ordunun geçeceği yollar çevresindeki köylülerlerden, savaş yükümü yoluyla ve rayiç değeri üzerinden yiyecek satın alınması ya da buna karşılık para toplanması.

5)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Uyuşuk, aptal, anlayışsız.
Bozguncu.
Fırsatçı.
Sakar.

Sürsat Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

6 Harf
 • S
 • Ü
 • R
 • S
 • A
 • T

Sürsat Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

6 Harf
 • S
 • Ü
 • R
 • S
 • A
 • T
Yukarı Çık