Suvarmak nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Suvarmak Nedir ve Ne Demek?

3
1)
Suvarmak (geçişli f. )

(Kılıç, bıçak vb.ni) İyice sertleşmesi için ateşte kızdırıp suya daldırmak, (demire, çeliğe) su vermek: Suvarma âb-ı zümürrüdle hançer-i nigehin (Şeyh Gālib).

2)
Suvarmak (geçişli f. )

geçişli f. (Eski Türk. suvġar-mak < suv+ġar-mak > suv+ar-mak ) [ Su kelimesinin aslı olan suv şekli bu kelimede yaşamaktadır]

3)
Suvarmak (geçişli f. )

Su vermek, sulamak : Dost derdiyle hemîşe teşne-dil olanları / Dost vaslı şerbetiyle dâimâ suvaralar (Eşrefoğlu Rûmî). Âb-ı letâfet ile Hayâlî kelâmını / Gülzâr-ı kâinâtı suvarmağa saldılar (Hayâlî Bey). Kuyudan o kadar su kaynadı ki bütün ordu halkı doyunca (doyuncaya kadar) içti, abdest aldı, hayvanlarını suvardı (Cevdet Paşa).

Suvarmak Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Suvarmak ()

-i Hayvana su vermek, su içirmek "Bülbülü suvardım altın tasınan / Gurbete yolladım kara yasınan" - Halk türküsü

Suvarmak Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

4
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

(DLT. suwarmak, suwgarmak) Sulamak

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Sulamak, su içirmek.

3)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Sulamak, su vermek. ET subarmak

4)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Suyu tarlaya çevirmek, sulamak.

Suvarmak Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

8 Harf
 • S
 • U
 • V
 • A
 • R
 • M
 • A
 • K

Suvarmak Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

8 Harf
 • S
 • U
 • V
 • A
 • R
 • M
 • A
 • K

Suvarmak Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

1 Kelime
Yukarı Çık
x