Tanrı nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Tanrı Nedir ve Ne Demek?

3
1)
Tanrı (i. )

Allah: Ümmetini Tanrı’ya ısmarladı (Süleyman Çelebi). Gül dalında öteni / Bilir olup biteni / Tanrı elinden tutar / Düşkünü gözeteni (Mâni). Çok şükür Tanrı’ya gördüm bu saatlerde yine / Yaşayanlarla berâber bulunan ervâhı (Yahyâ Kemal).

2)
Tanrı (i. )

Çok tanrılı dinlerde var olduklarına ve insan üstü bir güce sâhip bulunduklarına inanılan varlıklardan her biri, ilâh: “Yunan tanrıları.” “Savaş tanrısı.” “Aşk tanrısı.” Zavallı çocuk, birdenbire Weimar tanrısının karşısında bulunmaktan o kadar şaşırır ki… (Ahmet H. Tanpınar). ѻ Tanrı misâfiri: Çağrılmadan gece yatısına gelen konuk. ■ Türkçe’de Allah kelimesiyle yapılan birçok deyim ve söyleyişin büyük bir kısmı son dönemlerde Tanrı kelimesinin yaygınlaşması ile Tanrı ile de kullanılır olmuştur: “Tanrım (Tanrı) acısın.” “Tanrı aşkına.” “Tanrı bilir.” “Tanrı hakkı için.” “Tanrı kelâmı.” “Tanrının günü.” “Tanrı yarattı dememek.” vb. Bk. ALLAH

3)
Tanrı (i. )

i. (< Tañrı < Eski Türk. tengri ) [Kökü kesin olarak belli değildir]

Tanrı Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Tanrı (isim,)

din b. (***) Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah

2)
Tanrı

özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan "İnsanlar Tanrı rahmeti olan yağmurun yüzünü çoktan unutmuşlardı." - N. Araz

Tanrı Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

3
1)

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

Çoktanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri.
Acunda varolan her şeyin yaratıcısı ve buyurucusu olduğuna inanılan yüce varlık.

2)

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

Dinsel inançta: Doğüstü ve olağanüstü nitelikleri, güçleri olan yetkin bir öz olarak en yüksek varlık. Tanrı konusunda üç temel anlayış vardır:
Tanrılar ya da tanrısal güçler çokluğu kabul edilir: çoktanrıcılık = politeizm.
Bir tek Tanrısal olan vardır, bu da evren ile aynı şeydir: tümtanrıcılık = panteizm (her şey Tanrı); Tanrısal olan evrenden daha fazla bir şeydir, evreni kuşatır: Pananteizm = herşey Tanrı'da.
Tektanrıcılık = Monoteizm. Yaratıcı Tanrı. Evrenin nedeni, başlatıcısı olarak Tanrı. Tanrı yalnızca evrenin nedeni, başlatıcısı olarak anlaşılıp da, her zaman etkileyen bir Tanrı söz konusu değilse, buna yaratancılık (deizm) denir. Bütün bu anlayışların karşısında: Tanrıtanımazlık= ateizm vardır. Felsefedeki ve Tanrıbilimdeki Tanrı anlayışları arasındaki temel ayrılıklar Tanrı'ya giden yolun nerede olduğu ya da nerede aranması gerektiği sorusundan doğar. (Her zaman kesin ayrılıklar görülmeyebilir de.) a. Tanrı'ya giden yol spekülatif düşünme aracılığı ile dünya üzerinden geçebilir; Tanrı ilk neden, son erek, en yüksek, en yetkin varlık, öncesiz-sonrasız anlam temeli, koşulsuz ve saltık olan diye anlaşılır, b. Eleştirel düşüncenin yardımıyla bakılacak olursa: Tanrı sınır olandır, idealist açıdan ide'dir, gerçekçi açıdan ise bütünüyle başka olandır, bundan dolayı -> aşkın olandır, c. Tanrı, gizemsel yaşantıda, ruhun arınmış içtenliğinde bulunur. Bu yaşantıda ruh ve Tanrı karşıtlığı aşılarak ortadan kaldırılır, d. Tanrı'ya götüren bir yol da somut açınlamadır (vahiy). Burada Tanrı, evrensel ya da tarihsel ve kişisel bir biçimde (ya da aynı zamanda her iki biçimde) yaratıcı, temellendirilemez bir her şeye gücü yeten olarak, ama aynı zamanda insanın karşısında koşulsuz bir "Sen" olarak bulunmaktadır. Açınlama dinleri: Hıristiyanlık (burada Tanrı, İsa'nın kişiliğinde insan biçiminde görünür), Müslümanlık (Tanrı, elçisi olan Muhammet'e Kur'an'ı indirmiştir.) Tanrı kanıtları: Felsefede en önemlileri:
Varlıkbilimsel (ontolojik) kanıt: Bu kanıtta Tanrı kavramından Tanrı'nın varlığı çıkarılır: Tanrı, kavramı gereği en yetkin varlıktır; var olmasaydı, en yetkin varlık olmaktan çıkacaktı, çünkü varlık yüklemi olmayacaktı; öyleyse, Tanrı'nın en yetkin varlık olarak, varlığının da olması gerekir.
Evrenbilimsel (kosmolojik) kanıt: Bunun çeşitli düzenlemelerine rastlanır. Bu kanıt, dünyanın deviniminden bir ilk kımıldatıcı, nedenler zincirinden bir ilk neden, dünyadaki şeylerin değişkenliği, koşulluluğu ve rastlantısallığından dünyanın ilk nedeni olan, değişmez, koşulsuz, zorunlu bir varlığın bulunduğu sonucunu çıkarır.
Ereksel (teleolojik) kanıt: Burada dünyadaki ereklilik ve düzenden, bu erek ve düzenleri koyan bir us varlığı olduğu sonucu çıkarılır.
Ahlaksal kanıt: İçimizdeki ahlak yasasının varlığı olgusundan ve dünyadaki ahlak düzeninden, bunların nedeni olan yüksek bir istencin varlığı çıkarılır.

3)

Güncel Türkçe Sözlük

öz. a. din b. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

Tanrı Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) God “ What is God ”
 • ALMANCA Gott “ Was ist Gott ”
 • İSPANYOLCA Dios “ Lo que es de Dios ”
 • ÇİNCE 上帝 “ 什么是上帝 ”
 • FRANSIZCA Dieu “ Ce qui est à Dieu ”
 • Arapça الله “ ما هو الله ”
 • İTALYANCA Dio “ Che cosa è Dio ”
 • JAPONCA “ 何神 ”
 • PORTEKİZCE Deus “ O que é de Deus ”

Tanrı Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
 • T
 • A
 • N
 • R
 • I

Tanrı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Komşu hakkı, Tanrı hakkı gibidir

Komşunun komşu üzerindeki hakkı, Tanrı’nın kul üzerindeki hakkı kadar kutsaldır.

(Deyim)
Tanrı’nın günü

Allah'ın günü: “Tanrı'nın günü bu pasaj sabahın yedisinden, gecenin yarısına kadar her çeşit insanla dolar taşardı.” -H. Taner.

(Deyim)
Tanrı yarattı dememek

Allah yarattı dememek.

Tanrı Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
 • T
 • A
 • N
 • R
 • I

Tanrı İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

18 Kelime
(insb.)
Tanrıya tapma

Kabile toplumlarında tanrı olarak nitelendirilen ve gözle görülme olasılıkları bulunmayan güçlere karşı duyulan saygı, güven ve inanç.

(fel.)
Tanrı araştırması

Metafiziğin Tanrıyı araştıran bölümü.

(bkz.)
Tanrıbilim

Array

(dinb.)
Tanrıça

Çoktanrıcılıkta kadın tanrı.

(insb.)
Tanrıdoğum

Söylencelerin tanrıların kökenini ve ortaya çıkışını konu edinip açıklamaya çalışan bölümü.

(ark.)
Tanrıevi

Bir Yunan tapınağında tanrının heykelinin bulunduğu, çevresi sütunlu ana bölüm.

(ark.)
Tanrıevi girişi

Bir Yunan ya da Roma tapınağında tanrıevinin önünde bulunan, üç yanı duvarlarla çevrili, önü sütunlu giriş alanı.

(insb.)
Tanrısal görüntü

Halk inançlarında Tanrı'nın insan biçiminde görünebilmesi durumu.

(insb.)
Tanrısal savaş

Tanrıların tanrılarla ya da tanrıların insanlarla savaşı.

(insb.)
Tanrısal tutku

Tanrı düşüncesinin yarattığı, her türlü bedensel ve maddi kaygıyı aşan yüce tutku.

(yazb.)
Tanrısama

Bir kişiyi yüceltme, onu tanrı gibi gösterme ya da bir düşünceye tanrısal nitelik kazandırma.

Yukarı Çık