Taramak nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Taramak Nedir ve Ne Demek?

9
1)
Taramak (geçişli f. )

(Belli bir konuda derleme ve araştırma yapmak için) İlgili yayınları baştan sona gözden geçirip bulunanları tespit etmek: Kitap içtimâî çevreyi dokuz başlık altında inceler: İktisat, politika, hukuk, âile, sosyete hayâtı, din, ahlâk, ilim, sanat. Ama bu alanları taramak da yetmez (Cemil Meriç).

2)
Taramak (geçişli f. )

(Bir resmin herhangi bir kısmı üzerine) Çizgilerle koyuluk vermek. ► taramak fiiliyle deyimler: Arayıp taramak / Demir taramak.

3)
Taramak (geçişli f. )

(Bir şey veya kimseyi bulmak için işin gerektirdiği şekilde) Baştan sona dikkatle aramak: Alpaslan ise gözleriyle durmadan bütün çevreyi ve konuşmaları tarıyordu (Mustafa N. Sepetçioğlu).

4)
Taramak (geçişli f. )

(Bir şeydeki gereksiz maddeleri tarak, tırmık vb. ile) Ayıklamak, taraktan geçirmek.

5)
Taramak (geçişli f. )

(Bir yere tüfek veya topla) Arka arkaya ateş etmek: Makineli tüfek etrâfı tarıyordu (Reşat N. Güntekin). Ne yapalım, karşıda Yunan var. Taradı bizi, biz de taradık onu (Bekir Büyükarkın).

6)
Taramak (geçişli f. )

(Tarak denilen taşçı âletiyle taş, mermer vb. şeyleri) Tesviye etmek, işlemek.

7)
Taramak (geçişli f. )

geçişli f. (Eski Türk. tara-mak < tar-mak “dağıtmak, yaymak”)

8)
Taramak (geçişli f. )

mec. ( Göz, bakış, ışık vb.) Baştan sona dolaşmak, gidip gelmek: Perdenin aralığından gözleriyle etrâfı tarıyor (Hâlide E. Adıvar). Devriye Yunan motorlarının projektörleri zaman zaman gemiyi tarıyordu (Bekir Büyükarkın). Ellerini gözleri üstüne siperleyip uzakları bir zaman taradı, birden irkildi (Kemal Tâhir).

9)
Taramak (geçişli f. )

Tarakla tellerini birbirinden ayırmak, karışıklığını gidermek: “Saçını taramak.” Zülfünü o ala gözün üstüne / Tarayıp toplayan el incinir mi (Karacaoğlan). Yatak odasında aynanın önüne oturmuş, saçlarını tarıyordu (Kerîme Nâdir). Esmâ’nın saçları kara / Altın taraklarla tara (Türkü).

Taramak Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

10
1)
Taramak ()

-de Kafasından geçirmek, belli belirsiz düşünmek "Belleğimde taradığım yazarların yarısına yakını hastalıklı idiler." - H. Taner

2)
Taramak ()

-i Bir şeyin tellerini birbirinden ayırıp karışıklığını gidermek "Anası sabaha kadar saçlarını tarıyor, düşünüyor, ürküyordu." - Y. Kemal

3)
Taramak (tıp)

(***) Hastalıkların kişiler arasındaki seyrini takip edebilmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılan inceleme

4)
Taramak ()

Bir şey veya kimseyi bulmak, denetlemek için türlü yöntemlerden yararlanarak bir yeri sıkı bir biçimde aramak "Birdenbire uzun bir ışık sol tarafımızdaki sırtları taradı." - H. E. Adıvar

5)
Taramak ()

Bir şeyin içindeki gereksiz maddeleri tarak, tırmık vb. ile ayıklamak, taraklamak

6)
Taramak ()

Derleme ve araştırma yapmak için bir yayını dikkatle gözden geçirmek veya gerekli kelime, cümle ve yazıları tespit etmek "Dergileri taramak."

7)
Taramak ()

Dikkatle bakmak, süzmek

8)
Taramak ()

Makineli tüfek vb. ateşli silahlarla sürekli olarak bir yere ateş etmek

9)
Taramak (bilişim)

Tarayıcı aracılığıyla kâğıt üzerindeki resim, yazı vb. simgeleri bilgisayar ortamına aktarmak

10)
Taramak ()

Taşın yüzünü dişli çelik kalemle işlemek

Taramak Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

3
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

( < ET targamak) İyice araştırmak

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

İyice yoklayarak, araştırarak geçmek.

3)

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

TV. Tarama eylemi.

Taramak Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Scan “ What is scan ”
 • ALMANCA Scan “ Was ist scan ”
 • İSPANYOLCA Scan “ ¿Qué es la exploración ”
 • ÇİNCE 扫描 “ 什么是扫描 ”
 • FRANSIZCA Scan “ Ce qui est scan ”
 • Arapça المسح الضوئي “ ما هو المسح ”
 • İTALYANCA Scansione “ Qual è la scansione ”
 • JAPONCA スキャン “ 何がスキャン ”
 • PORTEKİZCE Scan “ Qual é a digitalização ”

Taramak Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • T
 • A
 • R
 • A
 • M
 • A
 • K

Taramak Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • T
 • A
 • R
 • A
 • M
 • A
 • K

Taramak Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

1 Kelime
Yukarı Çık
x