Tartı nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Tartı Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

4
1)
Tartı (isim)

Ağırlık "Bunun tartısı belli değil."

2)
Tartı

Oran, ölçü, karar

3)
Tartı

Tartma aleti, çeki

4)
Tartı (denizcilik)

Yelkenleri indirip kaldırmaya yarayan ip

Tartı Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

11
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(astronomi)

2)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(fizik)

3)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(kimya)

4)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Başörtüsü, yemeni.

5)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Eritilen yağdan arta kalan tortu.

6)

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

Eski Yunan nazmında iki adımdan ibaret ölçü birimi.
Genel olarak bir dizede adımların veya hecelerin sayısı ile sıralanma şekli (TARTI VURGUSU, Accent métrique).

7)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Harmandaki yığınları çekmeye ya da dağıtmaya yarayan ucu çengelli, uzun sırık.
Sürülmüş tarlayı düzeltmeye yarayan tahta sürgü.
Çekül.

8)

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

k. ölçü.

9)

BSTS / Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü

Karşılaşmadan önce karşılaşmacıların ağırlıklarının ölçülmesi.

10)

BSTS / Güreş Terimleri Sözlüğü

Karşılaşmalardan önce yapılan ağırlık ölçümü.

11)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kayıklarda yelkeni aşağı yukarı indirip çıkaran ip.

Tartı Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • T
  • A
  • R
  • T
  • I

Tartı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Baş dille tartılır

Kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür.

(Atasözü)
Terazi tartıyla, her şey vaktiyle

Her şeyin bir ölçüsü ve zamanı vardır.

(Atasözü)
Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var

Her şeyin bir ölçüsü ve zamanı vardır.

(Deyim)
Tartışma götürmek

Bir konu tartışmaya açık olmak: “İki yandan gelen arabaların orada yolu tıkadığı tartışma götürmez.” -S. Birsel.

(Deyim)
Tartışmaya girmek

Münakaşa etmeye başlamak: “Mustafa'nın yanında bir de istemiyorum.” -A. Ümit.

Tartı Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • T
  • A
  • R
  • T
  • I

Tartı İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

15 Kelime
(egitb.)
Bilimsel tartışma

Çoğunlukla üniversitelerde bilim adamlarınca bir bildiri ya da bir tez üzerinde yapılan tartışma. Bir alanda geniş bilgi ve deneyimi olan bir uzmanın, aynı alanda çalışan arkadaşlarına belirli bir konu üzerinde görüş ve düşüncelerini bildirmek, onların da görüş ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla düzenlenen toplantı.

(kim.)
Tartım

Bir nesnenin ağırlığının ölçülmesi.

(egitb.)
Tartışma

Bir konu üzerinde doğru bilgi edinmek, en uygun karara varmak için ilgili kişilerin bilgi ve düşüncelerini sözlü ya da yazılı olarak açıklaması; aykırı düşünce, görüş ve tutumların karşılıklı savunulması.

(yönb.)
Tartışma bölümü

Araştırma yazısının, araştırma bulgularının denenceleri destekleyip desteklemediğinin, gerekçeleriyle ve ilgili alanyazına dayalı bir biçimde irdelendiği bölümü.

(egitb.)
Tartışma kümesi

Öğrencilerin herhangi bir ders konusunun bir bölümünü incelemek ve üzerinde görüşmek ya da bir ders konusuna ilişkin olarak birlikte rapor hazırlamak amacıyla oluşturdukları küçük topluluklar.

(ulusi.)
Tartışmalı topraklar

Kime ait olduğu konusunda anlaşma sağlanamamış topraklar.

(bkz.)
Doğa-bakım tartışması

Array

(bkz.)
Grup tartışması

Array

(ruhb.)
Kalıtım-çevre tartışması

Kişinin fiziksel ve davranışsal niteliklerinin belirlenmesinde, doğuştan getirilen yetilerle çevreden edinilen öğrenmelerin hangi ölçülerde etkili olduğu tartışması.

(bkz.)
Kalitatif-kantitafif tartışması

Array

(egitb.)
Küçük tartışma kümesi

Bir toplantıya katılanların, genel oturumdan sonra konuşmacıların bildirileri üzerinde görüşmek, bir sorunu çözümlemek ya da bir sonraki genel oturum için soru hazırlamak amacıyla kendi aralarında oluşturdukları tartışma kümesi. Tartışma yöneticilerinin ve yetişkinler eğitimi uzmanlarının, tartışmalara tüm ilgililerin katılmalarını sağlamak için sık sık kurmaya çalıştıkları küçük topluluk.

Yukarı Çık
x