Teminat nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Teminat Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Teminat (i. )

( ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ) i. (Ar. te’mіn ve çoğul eki -āt ile te’mіnāt ) Güvence, garanti: Bu sözler benim için bir aşk temînâtı yerine geçti (Peyâmi Safâ). Yalancı istikbâlin şüpheli vaatlerine değil temînâtına ve senedine ihtiyâcım var (Peyâmi Safâ). Buna mukābil Avrupa’da mezhep hürriyetinin hukūkî ve kānûnî bir temînat altına girmesi ancak XIX. asrın ortalarına doğru gerçekleşmiştir (Sâmiha Ayverdi). ѻ Temînat akçesi: ticâret. Arttırma ve eksiltmeye girenlerden garanti olarak alınan para. Temînat mektubu: ticâret. Bir kimsenin bir işi yapabileceğine dâir bankalarca verilen para garantisini gösteren belge. Temînat senedi: Ticârî kuruluşlar tarafından, kullanacakları krediye karşılık olmak üzere bankalarda bulundurulan müşteri senetleri ve çekleri.

Teminat Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Teminat (isim)

Güvence "Sen de bana teminat olarak peşin iki yüz lira ver, işe girince iade edeyim." - N. F. Kısakürek

Teminat Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

1
1)

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

k. güvence

Teminat Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Collateral “ What is collateral ”
 • ALMANCA Sicherheiten “ Was ist Sicherheiten ”
 • İSPANYOLCA Garantía “ Qué es la garantía ”
 • ÇİNCE 抵押 “ 是什么的抵押品 ”
 • FRANSIZCA Garantie “ Quel est garantie ”
 • Arapça ضمانات “ ما هو الضمان ”
 • İTALYANCA Garanzia “ Che cosa è la garanzia ”
 • JAPONCA 担保 “ 何をする一方で"人手と資金が余 ”
 • PORTEKİZCE Garantia “ O que é garantia ”

Teminat Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • T
 • E
 • M
 • I
 • N
 • A
 • T

Teminat Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • T
 • E
 • M
 • I
 • N
 • A
 • T

Teminat Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

9 Kelime

Teminat İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

8 Kelime
(bkz.)
Hakimlik teminatı

Array

(bkz.)
Başlangıç teminatı

Array

(inş.)
Geçici teminat

Yüklenicinin malsahibi tarafından, ihale evrakında tanımlanan işi, teklif fiyatı ile gerçekleştirmek hususunda sözleşme taahhüdünü yerine getirmemesi halinde, bir sigorta kuruluşu veya bankanın mal sahibine teminat miktarını ödeyeceğini bildiren beyanı; eşanlam: geçici güvence.

(endst.)
Teminat

Ticari sözleşmelerde yüklenilen maddi sorumluluğu karşılayan ve banka mektubu, senet ya da kişisel güvence türünde olabilen belge.

(inş.)
Kesin teminat

Sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde bir sigortanın sigortalı mal sahibi ya da yükleniciye teminattaki miktarı ödeyeceğine dair beyanı; eşanlam: kesin güvence. müh. Yüklenicinin üstlendiği işin tamamını yapacağını garanti altına almak için işverenin süreç sorunsuz olarak sonlanınca geri vermek üzere ondan aldığı para; eşanlam: kesin güvence.

(bkz.)
Ithalat teminatları

Array

(bkz.)
Teminat mektubu

mektubu

(i.)
Temînat – te’mînat

Güvence, garanti: Bu sözler benim için bir aşk temînâtı yerine geçti . Yalancı istikbâlin şüpheli vaatlerine değil temînâtına ve senedine ihtiyâcım var . Buna mukābil Avrupa’da mezhep hürriyetinin hukūkî ve kānûnî bir temînat altına girmesi ancak XIX. asrın ortalarına doğru gerçekleşmiştir . ѻ Temînat akçesi: ticâret. Arttırma ve eksiltmeye girenlerden garanti olarak alınan para. Temînat mektubu: ticâret. Bir kimsenin bir işi yapabileceğine dâir bankalarca verilen para garantisini gösteren belge. Temînat senedi: Ticârî kuruluşlar tarafından, kullanacakları krediye karşılık olmak üzere bankalarda bulundurulan müşteri senetleri ve çekleri.

Yukarı Çık