Temizleme nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Temizleme Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Temizleme (isim)

Temizlemek işi "Çocuklara yılda bir kez barınakları temizleme sırası gelirdi." - A. Kutlu

2)
Temizleme

Yüzeylere yapışmış leke ve kirlerin giderilmesi, çözelti veya asıltı durumuna getirilmesi olayı

Temizleme Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

4
1)

BSTS / Tarım Terimleri

k. boğaz açma, düzeltme.

2)

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

Metal yüzeyleri işlem ve ya da sonrası, mekanik ya da kimyasal olarak pisliklerden arıma.

3)

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

Sinema Çeşitli nedenlerden dolayı kirlenmiş filmi, bu kirlerden arındırma işi.

4)

BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü

Yoksul konutlarından oluşan alanların ya da bu yerlerdeki yapıların sağlığa aykırı niteliklerinin giderilmesi.
Bir yerleşim yerine sağlık işgörülerinin sağlanması.
Bir yerleşim yerine sağlık ocağı, arkdüzen vb. sağlıkla ilgili kolaylıkların getirilmesi.

Temizleme Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

9 Harf
 • T
 • E
 • M
 • I
 • Z
 • L
 • E
 • M
 • E

Temizleme Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

9 Harf
 • T
 • E
 • M
 • I
 • Z
 • L
 • E
 • M
 • E

Temizleme Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

4 Kelime

Temizleme İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

17 Kelime
()
Ters akışlı temizleme

çevr. Süzgeç malzemesi üzerinde biriken kalıntıları, süzgeç malzemesi yüzeyinden uzaklaştırma amacıyla akışkanın ters yönde hareketlendirilmesi.

(malz.)
Bilye püskürtmeli temizleme

Küçük çelik bilyelerin sıkıştırılmış hava kullanılarak ürün yüzeyine püskürtülmesiyle yapılan temizleme işlemi.

(malz.)
Sıvı püskürtümlü temizleme

Su veya başka bir sıvı içerisinde asıltı hâlde bulunan aşındırıcının yüksek hızlarda bir yüzeye püskürtülmesiyle yapılan temizleme işlemi.

(teks.)
Dondurma yoluyla yapak temizleme

Yapağın °C'den çok düşük sıcaklıklarda dondurularak hem üzerindeki kırılgan hale gelmiş yün yağının hem de her türlü bitkisel artık ve diğer kirliliklerin ufalanıp toz halinde dökülmesiyle yapağın temizlenmesi işlemi.

(tar.)
Kapalı sistem temizleme

Gıda işleme tesislerinde imalat sürecinde kullanılan tüm mekanik sistemlerin, boruların, tankların, süzgeçlerin ve süreç ekipmanının iç yüzeylerinin, demonte edilmeden yerinde otomatik olarak dezenfeksiyon ve yıkanması işlemi; eşanlam: CIP-temizleme.

(malz.)
Elektrolitik temizleme

Emaye kaplanacak metal yüzeyinin elektrolitik yöntemlerle temizlenmesi işlemi; eşanlam: anodik paklama.

(blşm.)
Veri artığı temizleme

Bilgisayarda bir bilgi hareketi esnasında ortaya çıkan ancak olağandışı sonlanma ya da bir hata durumundan dolayı ortada kalan verilerin kaldırılması. Ortamın ileriki kullanımlarında özgün bilginin yeniden oluşturulmasına olanak vermemek üzere bir sistemdeki veya bellek aygıtındaki tüm hassas verileri ortadan kaldırma.

(teks.)
Iplik temizleme makası

El ve makine dikişlerindeki fazla iplikleri kesmek, dikiş yerlerindeki düzgünsüz kumaş kenarlarını düzeltmek için kullanılan, yaklaşık cm boyunda, kendi kendine açılmasını sağlayan bir yayla çalışan ve iki sivri bıçaktan oluşan özel bir kesme aleti.

(f.)
Temizlemek

Temiz duruma getirmek, kirlerden, zararlı maddelerden arıtmak: Bir ihtiyar her gün işkembeden alır, temizler, bu zavallı kuşlara dağıtır . Bütün ordu yolu temizledi . Ellerini temizliyordu . Ortadan kaldırmak, ayıklamak: “Çürümüş dokuları temizlemek.” “Kuru dalları temizlemek.” Mısır eyâletini başıbozuk askerlerden temizlemek istiyordu . Bitirmek, tüketmek: “Önüne konan yemekleri temizleyiverdi.” mec. Olumlu bir şekilde bitirmek: Bütün borçlarını temizledi . Kaldı ki harp bir zarûret oldu artık… Bu kadar karışık hesâbı ancak o temizleyebilir . Gāliba partiler bugünün pürüzlerini bu feragātli fedâiler temizlesin diye bekliyorlar . argo. Ortadan kaldırmak, öldürmek: Ah dedi, bu Nuh Bey denilen herifi temizlese birisi şu cânım su kıyısı kurtulacak . İrfan’ın kolunu tutarak: –Ne yapacak dedim, maksadı ne? –Herhalde dedi, hasımlarını temizler . Onlar mı beni haklayacaklar, ben mi onları temizleyeceğim? . ► Temizlemek fiiliyle deyimler: Bunu kan temizler / Hamamın nâmusunu temizlemek.

(gıda.)
Temizleme işlemi

Gıda hammaddelerinin; sap, çöp, böcek kalıntısı, metalik maddeler, taş, kıl gibi dışarıdan bulaşmış olan yabancı maddelerden ve istenmeyen özellik gösteren  kısımlarından kuru veya yaş temizleme yöntemleri kullanılarak ayrılması işlemi.

(tar.)
Temizleme seperatörü

Çiğ sütün içindeki gözle görülen veya görülmeyen tüm yabancı maddelerin temizlendiği ayırıcı donanım.

Yukarı Çık
x