Termik nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Termik Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Termik (isim,)

fizik Isının üretilmesini, iletilmesini ve kullanılmasını inceleyen fizik dalı

2)
Termik (sıfat)

Isıl

Termik Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

6 Harf
 • T
 • E
 • R
 • M
 • I
 • K

Termik Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

6 Harf
 • T
 • E
 • R
 • M
 • I
 • K

Termik Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

6 Kelime

Termik İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

24 Kelime
(mak.)
Termik genleşme

Sabit basınçta sıcaklığı artırılan katı, sıvı veya gaz maddenin hacminde gözlenen artım; eşanlam: ısıl genleşme.

(enj.)
Termik pil

Çevre sıcaklıklarında katı ve iletken olmayan inorganik tuz elektrolitin, yüksek sıcaklıklarda ergimesiyle elektrik üretiminin sağlandığı akü.

(malz.)
Termik sertleşmeli plastik

Düşük sıcaklıklarda yumuşak ya da sıvı hâlde olup, yüksek sıcaklığın, ışınımın ya da bazı kimyasal tepkimelerin sonucunda tersinmez sertleşen ve örnek hazırlama, kalıplama gibi çok çeşitli uygulama alanları bulunan malzeme; eşanlam: ısıl sertleşmeli plastik.

(kim.)
Ekzotermik reaksiyon

ısıveren tepkime.

(kim.)
Endotermik reaksiyon

ısıalan tepkime.

(enj.)
Termik santral

Isıdan elde edilen mekanik enerji ile elektrik üretilen tesis.

(kim.)
Termik parçalanma

Yüksek karbon sayılı, ağır hidrokarbonların yüksek sıcaklıkta katalizör yardımıyla parçalanarak daha hafif ürünlere dönüşmesi; eşanlam: ısıl parçalanma.

(mak.)
Termik giriş uzunluğu

Isı geçişli bir kanal tipi akışta kanalın girişinden kanal kesitinde boyutsuz sıcaklık profillerinin değişmemeye başladığı bölgeye kadar olan kanal uzunluğu; eşanlam: ısıl giriş uzunluğu.

(deri.)
Derinin termik bozunması

Sıcaklık artışına bağlı olarak derideki proteinlerin yapısında meydana gelen tersinmez değişim.

(kim.)
Termik bozunma

Bir kimyasal bileşiğin sıcaklık artışıyla tersinmez biçimde daha küçük moleküllere ayrışması; eşanlam: ısıl bozunma.

(teks.)
Termik büzülme

Sentetik liflerde serbest durumda ya da belirli bir gerdirme altındayken ısıtılmaları sonucu oluşan boy kısalması; eşanlam: ısıl çekme. yerb. Kaya ve zeminlerde sıcaklığa bağlı olarak meydana gelen hacimsel azalma.

Yukarı Çık
x