Tersane nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Tersane Nedir ve Ne Demek?

6
1)
Tersane (i. )

Eskiden denizcilikle ilgili işlerin yönetildiği makam. ѻ Tersâne ağası: târih. Kaptan paşanın tersânedeki vekîli. Tersâne halkı: Osmanlı Devleti’nde tersânede çalışan kaptan, dümenci, yelkenci, topçu vb.ne verilen ad. Tersâne kethüdâsı: Osmanlı Devleti’nde kaptan paşadan sonra tersânenin en yetkili âmiri: Tersâne kethüdâsı, birinci derecede tersânenin inzibâtıyle alâkadardı; eskiden azep reisliği yolu ile gelir ve bir gemide gardiyanbaşı, yâni süvâri olur ve sonra (…) hünkâr gemisi reisi olur ve daha sonra kethüdâlığa geçerdi (İsmâil H. Uzunçarşılı). Tersâne ricâli: Tersânede çalışan büyük memurlara verilen ad. Tersâne zirâı: Eskiden tersânede kullanılan

2)
Tersane (i. )

Gemi yapılan yer: Haliç üzerinde bir büyük tersane yaptırarak üç yüz sefînenin birden inşâ olunmasını emreyledi (Nâmık Kemal).

3)
Tersane (i. )

günü Tersâne-i Âmire’ye dâhil oldular (Kâtip Çelebi’den Seç.).

4)
Tersane (i. )

i. (İtal. tersana < Ar. dāru’ṣ-ṣinā‘a “sanat evi”) [Kelime Türkçe’den Arapça ve Yunanca’ya da geçmiştir]

5)
Tersane (i. )

Muharrem’inin

6)
Tersane (i. )

parmak uzunluğunda bir ölçü. Tersâne-i Âmire: Osmanlı devlet tersânesi:

Tersane Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Tersane (isim)

Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh "İstanbul'un camileri, tersaneleri, uzaktan seyrettiği sarayları onu çok meşgul etti." - N. Hikmet

Tersane Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

2
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(coğrafya)

2)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

Yük ve yolcu gemilerin yapım, bakım ve onarımı için dalgakıranla durgun su sağlanmış, yüzer havuzlu, teknik ve sosyal altyapısı, yönetim, bakım, onarım ve depolama birimleri de bulunan kıyı yapıları.

Tersane Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Shipyard “ What is the shipyard ”
 • ALMANCA Werft “ Was ist die Werft ”
 • İSPANYOLCA Astillero “ ¿Cuál es el astillero ”
 • ÇİNCE 造船厂 “ 是什么造船厂 ”
 • FRANSIZCA Chantier naval “ Qu'est-ce que le chantier naval ”
 • Arapça حوض بناء السفن “ ما هو حوض بناء السفن ”
 • İTALYANCA Cantiere “ Qual è il cantiere ”
 • JAPONCA 造船所 “ の造船所 ”
 • PORTEKİZCE Estaleiro “ O que é o estaleiro ”

Tersane Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • T
 • E
 • R
 • S
 • A
 • N
 • E

Tersane Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • T
 • E
 • R
 • S
 • A
 • N
 • E

Tersane Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

4 Kelime

Tersane İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

5 Kelime
(denz.)
Tersane

Gemi inşaatının ve tamirinin yapıldığı yer.

(tar.)
Tersane böcekleri

Kınkanatlılar takımında yer alan, larvaları ağaçların odun kısmında silindir şeklinde galeri ve delikler açan türleri içeren ve en bilinen türü testereantenli tersaneböceği olan familya.

(tar.)
Iplikantenli tersane böceği

Kınkanatlılar takımının tersaneböcekleri familyasında yer alan, bilimsel adı Lymexylon navale olan, erginleri - mm boyunda, kırmızımsı sarı renkte olup, larvaları meşe ağaçlarının odun dokularında ya da tersanelerde işlenmiş odunlarda silindir şeklinde galeriler açarak beslenen ve Türkiye’de ender bulunan böcek türü.

(tar.)
Testereantenli tersaneböceği

Kınkanatlılar takımının tersaneböcekleri familyasında yer alan, bilimsel adı Hylecoetus dermestoides olan, erginleri - mm boyunda, açık sarıdan siyaha kadar değişen renklerde olup, larvaları meşe, gürgen, akçaağaç, huş, kızılağaç, erik, çam, ladin gibi ağaçların gövdelerinde galeriler açarak zarar veren böcek türü.

(ve)
Tersâneli

Osmanlı Devleti’nde tersânede çalışan, bahriye sınıfına mensup .

Yukarı Çık
x