Test nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Test Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Test (i. )

i. (İng. teste ) Belirlenmiş deney, soru ve ölçülere göre bir şeyin var olup olmadığını, değerini, derecesini, nitelik ve niceliğini yoklama.

Test Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

5
1)
Test (tıp)

(***) Bir hastalığın varlığını ve niteliğini anlamak için yapılan laboratuvar araştırması

2)
Test (eğitim)

bilimi Doğru cevabın seçenekler arasından bulunmasına dayanan bir sınav türü "O gün üniversite test sınavında kazanamadığını öğrenmiştir." - H. Taner

3)
Test (isim)

Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama

4)
Teşt (isim)

Çamaşır leğeni

5)
Test (biyoloji,)

fizik Biyolojik bir işlevi veya değişmez bir niteliği incelenen bireyin tepkisini, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama

Test Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

8
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Büyük çamaşır leğeni

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Büyük leğen.

3)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Çamaşır yıkama leğeni

4)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Far. taşt: leğen.
neyliyim altın teşdi; içine gan mi gusim: kârlı fakat tehlikeli bir iş hakkında söylenir

5)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Hamur leğeni

6)

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

Kişilerin yetenek, bilgi ve becerileri ile anıklıklarını ölçmeye yarayan herhangi bir araç ya da yöntem.
Zihinsel bir çalışmanın niteliğini belirtmek ve saptamak amacıyla yapılan
Nesnel olarak değerlendirilebilen sınav sorularının tümüne verilen ad.
Sınav. (Not: Fr., İng. test karşılığı Ruhbilim Terimleri Sözlüğü'nde ölçer terimi önerilmiştir.)

7)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Leğen.

8)

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

Tecrübe.
Deney.

Test Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Test “ What is a test ”
 • ALMANCA Test “ Was ist ein test ”
 • İSPANYOLCA Prueba “ ¿Qué es una prueba de ”
 • ÇİNCE 测试 “ 什么是一个测试 ”
 • FRANSIZCA Test “ Qu'est ce qu'un test ”
 • Arapça اختبار “ ما هو اختبار ”
 • İTALYANCA Prova “ Che cosa è un test ”
 • JAPONCA 試験 “ こちらをご参照くださ ”
 • PORTEKİZCE Teste “ O que é um teste ”

Test Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
 • T
 • E
 • S
 • T

Test Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Su akarken testiyi doldurmalı (doldur)

Kişi, fırsattan yararlanmalı; geliri bol olduğu zaman ilerisi için para biriktirmeye, mal mülk edinmeye bakmalıdır.

(Atasözü)
Iki testi tokuşunca biri elbet kırılır

Kavgaya tutuşan iki kişiden biri elbette yenilir ve zarara uğrar.

(Atasözü)
Su testisi su yolunda kırılır

Bir kişi amaç edindiği işte kazaya uğrar.

(Atasözü)
Suyu getiren de bir, testiyi kıran da

Görevini iyi yapanla kötüye kullanan arasında bir fark gözetilmemektedir.

(Atasözü)
Testi kırılsa da kulpu elde kalır

Zarar da etse varlıklı bir kimse büsbütün yoksul kalmaz.

(Atasözü)
Testiyi kıran da bir, suyu getiren de

Görevini iyi yapanla kötüye kullanan arasında bir fark gözetilmemektedir.

(Atasözü)
Altın ateşte, insan mihnette belli olur

Altına benzeyen maddenin altın olup olmadığı ateşe dayanıklılık derecesi ile anlaşıldığı gibi bir kişinin değeri de sıkıntılara katlanma, zorlukları yenme ve benliğini koruma gücü ile ölçülür.

(Deyim)
Testi gibi

Büyük ve sarkık (meme).

(Deyim)
Vitesten atmak

çok kızmak.

(Deyim)
Protesto çekmek

Protesto yollamak.

Test Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
 • T
 • E
 • S
 • T

Test İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

258 Kelime
(inş.)
Charpy darbe testi

Metallerin, kırılma sırasında soğurdukları enerji miktarını belirlemeye yarayan sarkaç tipli deney.

(malz.)
Emaye darbe testi

Pişmiş emaye kaplamanın metal altlığa yeterince bağlanıp bağlanmadığını belirlemek üzere yapılan bir tür test.

(egitb.)
Bilgi testi

Bireyin ya da kümenin belli bir konuda neler bildiğini ölçmek üzere hazırlanmış test.

(ist.)
Dağılımdan bağımsız test

Bir istatistiksel denenceyi test etmek için kullanılan ve test edilen değişkenlerin olasılık dağılımları ile ilgili hiçbir varsayımın yapılmadığı test; eşanlam: parametrik olmayan test.

(egitb.)
Dağılmış tümce testi

Parçalanmış bir tümceyi, anlamlı ve dilbilgisi bakımından doğru ve düzgün bir duruma getirmeyi gerektiren bir ölçme aracı. Bu tür düzgün duruma konmuş bir tümcenin anlamının doğru mu yanlış mı olduğunun yanıtlanmasını isteyen bir ölçme aracı.

(biyom.)
çapraz nötrleştirme testi

Bilinen ve bilinmeyen serum ve virüs örneklerinin aynı süreçte birlikte test edilmesi ile aralarındaki ilişkinin, yakınlığın ve farklılıkların belirlenmesi amacıyla uygulanan yöntem.

(egitb.)
Karakter testi

Kişiliğin ahlak, istenç ve değerler ile ilgili yönleri üzerinde bilgi edinmeye ve kestirimlerde bulunmaya yarayan test.

(yönb.)
Benzerlik testi

Kavramlar ya da biçimler arasındaki benzerlik ya da ayrılıkları bulma yeteneğini ölçen test, benzerlik sınarı.

(ist.)
ömür testi

Bir bileşen ya da aygıtın olağan koşullar altındaki ortalama ömrünün, olağan çalışma koşullarından bazıları normal sınırlarının üstüne çıkartılarak yapılan zorlama ile belirli oranda kısaltılmasına dayanan sınama; eşanlam: yaşam testi.

()
Dildışı zekâ testi

çocg. Sözlü ya da yazılı dilin kullanılmadığı, genellikle küçük çocuklara, okuma yazma bilmeyenlere ve yabancılara uygulan zekâ testi.

(bkz.)
Dile dayalı zekâ testi

çocg. dilsel zekâ testi

Yukarı Çık