Togu nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Togu Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Togu (i. )

i. (Eski Türk. toġulġa < Moğ. doġulġa ) Tolga kelimesinin eski ve asıl şekli, miğfer: Basra vilâyeti mühimmâtı için elli zırh ve yüz ve iki yüz togulga (…) verilmek emrolundu (Dîvân-ı Hümâyun Ahkâm Defteri). IV. Murad Revan seferinden avdet ederken ecdâdından ayrı bir kıyâfetle İstanbul’a girmişti; üzerinde zırh, başında altun togulga ve üzerine büyük tülbent sarınmış ve bunun üstüne mücevherden bir siyah sorguç takmıştı (İsmâil H. Uzunçarşılı). Müteferrikaların sefere hareketlerinde zırh, togulga ve kolçakları olduğu görülüyor (İsmâil H. Uzunçarşılı).

Togu Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
  • T
  • O
  • G
  • U

Togu Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
  • T
  • O
  • G
  • U
Yukarı Çık
x