Topluluk nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Topluluk Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

6
1)
Topluluk

Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme

2)
Topluluk

Aynı yerde bulunan insan kalabalığı

3)
Topluluk (müzik)

Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl "Çok sayıda amatör topluluk sahneledi Nalınlar'ı." - N. Cumalı

4)
Topluluk (isim)

Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet "Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi." - A. Ş. Hisar

5)
Topluluk

Sanatçı grubu

6)
Topluluk

Vücudun dolgun olma durumu

Topluluk Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

13
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(biyoloji)

2)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(coğrafya)

3)

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

(Söz sanatı terimi) Gerek oranlılık (tenasüp) ve gerekse karşıtlama (tezat) yoliyle anlamca birbiriyle ilgili bulunan kelimelerin bir araya toplanması.

4)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(yığınak) (zooloji)

5)

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

Başlangıçta birbirinden ayrı minerallerin, herhangi bir nedenle bir araya gelerek birlikte büyüyüşler gösteren bir topluluk durumuna gelmeleri.

6)

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

Belli sayıda oyuncu, tasarımcı, uygulayımcı ve uzmandan kurulu yerleşik ya da gezici tiyatro topluluğu.

7)

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

Bir tiyatroda oyuncuların tümüne verilen ad.

8)

BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

Birbirleriyle çok sıkı işbirliği kurarak ortak bir yaşam savaşı sürdüren, belli bir yerde ve bir arada oturan ailelerden oluşan birlik, bk. yerel bölük, köy topluluğu, krş. soy, sınıf, boy, oymak, akrabalık.

9)

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

cemâat. ~ bekiti (turgusu) : cemâat vakfı.~ iyeliği : birden ziyâde kimselerin bir şey üzerinde mülkiyyeti.

10)

BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü

k. bölüt.

11)

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

k. komünite

12)

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

k. yığılım.

13)

BSTS / Toplumbilim Terimleri

Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ve bir uygarlığı paylaşan bireylerin oluşturduğu, değişik boyutlarda insan kümeleri.
Üyeleri birbirlerine duygusal bağlarla bağlı, toplumsal ilişkilerin yüz yüze olduğu, yüksek ölçüde bütünlenmiş herhangi bir toplumsal küme.
Toplum teriminin karşıtı: ileri ölçüde bütünlenmiş, birincil ilişkilerin egemen bulunduğu, ekinin geleneksel ve türdeş olduğu kapalı yerel kümeler.

Topluluk Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

8 Harf
 • T
 • O
 • P
 • L
 • U
 • L
 • U
 • K

Topluluk Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

8 Harf
 • T
 • O
 • P
 • L
 • U
 • L
 • U
 • K

Topluluk Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

8 Kelime

Topluluk İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

15 Kelime
(tar.)
Topluluk yaşamöyküsü

Herhangi bir dönemin siyasal, toplumsal durumunu anlayabilmek için, o dönemin toplumu içinde bulunanlardan anlamlı topluluklar oluşturarak onların yaşamlarına ilişkin toplanıp değerlendirilen bilgi.

(dilb.)
Dilsel topluluk

Ortak bir dil konuşan, ortak iletişim biçimleri olan kişiler topluluğu.

(blşm.)
Sanal topluluk

Internet aracılığı bağlı olan kullanıcıların tümü ya da belirli bir grubunun çevrimiçi toplantılarla oluşturdukları topluluk.

(blşm.)
Topluluk bulutu

Belli ilgileri paylaşan bir kullanıcılar topluluğu için özgülenmiş bulut bilişimi altyapısı.

(yerb.)
Topluluk biyozonu

(yerb.)
Topluluk zonu

Üç ya da daha fazla takson içeren kayalardan oluşan, tip kesiti ve yardımcı kesitleriyle tanımlanan, yanal yayılımı fosil topluluğunun devamıyla sınırlanan, Eponides - Planorbulinella Topluluk Zonu, Ostrea shumardi Topluluk Zonu örneklerindeki gibi adını önemli ve tanımlanmış bir veya daha çok taksondan alan, fosillerin yaşam ortamıyla yakından ilişkili ortam tanımlamada önemli bir biyozon.

(ulusi.)
Toplulukçuluk

'li yıllardan itibaren, liberalizme tepki olarak gelişen; siyasal yaşamın işleyişi sırasında, siyasal kurumların insanın gönencini sağlayacak öğelerin anlaşılmasında topluluğun önemine vurgu yapan siyasal anlayış.

(müh.)
Derlitopluluk

Bir nesnenin kütlesinin uzayda kapladığı hacmin özgül kütlesine oranı.

(huk.)
Topluluk sigortası

Sosyal güvenliği bulunmayanlardan isteyenlerin küme olarak hastalık, sakatlık, yaşlılık, ölüm gibi sigortalardan birine, birkaçına ya da hepsine girebilmesini sağlayan sözleşme.

(insb.)
Budunsal topluluk

Ortak bir soy söylencesine inanan, aynı dili konuşan, aynı kültürü paylaşan, kimliksel özdeşim dayanışması içinde yaşayan topluluk.

(insb.)
Topluluk

Birbirleriyle çok sıkı işbirliği kurarak ortak bir yaşam sürdüren, büyük ölçüde ortak anlamlar dünyası, ideoloji ya da inanç çevresinde uyumlu ailelerden oluşan birlik. ulusi. Siyaset ve kurumlar toplumbilimi açısından ekonomik ve teknik yönden bütünleşmeyi, siyasal açıdan ise kademeli biçimde birleşik devletçi bir yapının oluşmasını öngören; etkinlikleri ve etkinlik alanları ulus devlet sınırlarını aşan kurum.

Yukarı Çık
x