Tost nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Tost Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Tost (isim)

İçine peynir, sucuk vb. konularak özel makinesiyle gevretilip kızartılmış ekmek

Tost Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
  • T
  • O
  • S
  • T

Tost Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Ağustosta gölge kovan zemheride karnın ovar

Elinde fırsat varken geleceğini sağlamaya gayret göstermeyip eğlenceye, keyfe dalan kimse sonunda aç kalır ve perişan olur.

(Atasözü)
Ağustosta yatanı, zemheride büvelek tutar

Elinde fırsat varken geleceğini sağlamaya gayret göstermeyip eğlenceye, keyfe dalan kimse sonunda aç kalır ve perişan olur.

(Atasözü)
Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar

Yazın çalışan kışın rahat eder.

Tost Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
  • T
  • O
  • S
  • T

Tost Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

9 Kelime

Tost İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

13 Kelime
(elk.)
Magnetostatik

Zamanla değişmeyen manyetik alanlar veya bunların incelenmesi; eşanlam: duruk mıknatıslık.

(yerb.)
Genelleştirilmiş litostratigrafik dikme kesit

kesit.

(yerb.)
Genelleştirilmiş litostratigrafik kolon kesit

Bir bölgede yer alan kaya birimlerinin tamamının, o bölge genelinde gözlenen birincil litolojik, stratigrafik ve yapısal özellikleri/ilişkileri ile bağıl yaşlarını ve kalınlıklarını yansıtan, aşağıdan yukarıya doğru yaşlıdan gence gidecek şekilde hazırlanan düşey kolon kesit.

(meteo.)
Altostratüs

Atmosferin - kilometre yüksekliklerinde görülen, birörnek mavimsi veya gri katman halinde, - metreye kadar kalınlığı olabilen bulutlar; eşanlam: yamalı katman bulut.

(tar.)
Kriptostigmat akarlar

,-, mm boyunda, vücutları çok sertleştiği için böcek akarları olarak da adlandırılan, stigmaları gizli, familya ve türü olan, yavaş gelişen ve hareket eden, üreme oranı düşük, erginleri birkaç aydan iki yıla kadar ömür uzunluğuna sahip, atık maddeler, funguslar ve likenler ile beslenen, bazı türleri avcı olan, bazı türleri ise toprağın organik maddesini parçalayan, çoğunlukla toprak kökenli olan ve toprak kirliliğinde belirteç olabilen akarlar; eşanlam: yosun akarları, böcek akarları.

(gıda.)
Fitosterol

Kolesterolün bağırsaktaki emilimini engelleyerek, kandaki toplam ve LDL-kolesterol seviyelerini düşürücü etki gösteren, antibakteriyel, antifungal ve antiülser etkileri olan bütün bitkisel orijinli gıdalardan temin edilebilen, bir grup steroid alkol. tar. Bitki hücrelerinde doğal olarak bulunan, tıp ve kozmetik endüstrisinde yararlanılan, gıdalarda kolesterol düşürücü olarak kullanılan pigment benzeri maddeler olan steroller.

()
Testosteron

Er bezleri tarafından meydana getirilen erkeklik hormonu.

(yerb.)
Lektostratotip

Litostratigrafi birimi tanımlandıktan sonra, yeterli olmayan eski bir holostratotipin yerini almak üzere önerilmiş daha simgeleyici yeni bir stratotip.

(tar.)
Allatostatin

Böceklerde, sinir salgı hücreleri tarafından üretilen ve korpora allata üzerine etki ederek jüvenil hormon üretimini sınırlayan nöropeptitler.

(yerb.)
Litostatik basınç

Yerkabuğu içindeki bir noktada, üstte bulunan kayaçların yoğunluk ve kalınlıklarına bağlı olarak alttaki kayaçlara her yönden eşit miktarda uygulanan basınç ya da gerilme.

(ark.)
Ortostat

Hitit, Yunan ya da başka dönemlerde değişik yapı türlerinin duvarlarının alt sırasını oluşturan, yalın bırakılmış ya da kabartma bezemeli taş blok.

Yukarı Çık
x