Tutanak nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Tutanak Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

3
1)
Tutanak

Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası

2)
Tutanak

Birçok kimsenin imzaladığı rapor, mazbata

3)
Tutanak (isim)

Meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi, tutulga, zabıt, zabıtname

Tutanak Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

10
1)

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

Bir birim gibi işlem gören, ilişkin veriler ya da sözcükler kümesi.

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Bir borcun ödeneceğine inanca olarak, ödediğinde geri alınmak üzere, borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin

3)

BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri

Görüşülen ve konuşulan konuların yazılı olarak saptanması.

4)

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

k. kayıt

5)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

k. tutamık.
Yaptırım, yaptırma gücü.

6)

BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

Kamu kuruluşlarının ya da özel kuruluşların toplantılarındaki tartışmaları olduğu gibi saptayan yayın.

7)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kanıt, delil.
bk. tutamak (I)-

8)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Neden, sebep

9)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Yardımcı

10)

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

zabıt.

Tutanak Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • T
 • U
 • T
 • A
 • N
 • A
 • K

Tutanak Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • T
 • U
 • T
 • A
 • N
 • A
 • K

Tutanak Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

3 Kelime

Tutanak İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

4 Kelime
(kütp.)
Bilimsel tutanak

Araştırma kurumlarının çalışma düzenlerini ve yöntemlerini gösteren, çoğu zaman çoğaltılarak dağıtılan yayın. Araştırma kurumlarının belli tarihler arasında belli bir yerde yaptırdığı toplantılarda alınan kararların yayınlanmış biçimi.

(blşm.)
Tutanak

Bilgisayarda her birinin adı ve adresi olan alanlardan oluşmuş, her bir alanın farklı veri tipinde olabileceği veri yapısı; eşanlam: veri tutanağı. Uygulama amacı açısından bir bütün olarak ele alınan veri öğeleri topluluğu.

(blşm.)
Tutanak formatı

Bir bilgisayar dosyasındaki tutanaklarda bulunan verilerin nasıl yapılandığına ilişkin ve tutanak adı, alan adları, veri tipi ve uzunluğu gibi alan tanımlarını da içeren tanımı.

(blşm.)
Tutanak serimi

Bilgisayarda bir veri yapısı olarak bir tutanağın bileşenlerinin düzeni, boyu, verilerin düzenlenişi ve yapısı; eşanlam: tutanak planı.

Yukarı Çık
x