Unutmak nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Unutmak Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

6
1)
Unutmak

-i Aklında kalmamak, hatırlamamak "Biz şimdi Evliya'nın hayalhanesinden aktardığı tatları unutmadan gerçeklere dönelim." - A. Boysan

2)
Unutmak

Bağışlamak "Onun yersiz davranışlarını çoktan unuttum."

3)
Unutmak

Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak

4)
Unutmak

Bir şeyi yapamaz duruma gelmek "Onu da bilirdim eskiden memleketteyken amma sonradan unuttum." - O. C. Kaygılı

5)
Unutmak

Gereken önemi vermemek, üstünde durmamak "İçinde kabaran sevinçten vücudunun berelerini unutarak uyudu." - H. E. Adıvar

6)
Unutmak

Hatırdan, gönülden çıkarmak "İyiliğini de ölünceye kadar unutmam." - M. Ş. Esendal

Unutmak Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • U
 • N
 • U
 • T
 • M
 • A
 • K

Unutmak Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • U
 • N
 • U
 • T
 • M
 • A
 • K

Unutmak Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

1 Kelime

Unutmak İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

1 Kelime
(f.)
Unutmak

Aklında kalmamak, irâdesi dışında hatırından çıkmak: Mıstık’la kan kardeşi olduğumuzu âdeta unutmuştum . Gerçi imtihanını veremediği dersi tâkip ediyor ama diğer dersleri unutuyor . Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak: “Defterimi burada unutmuşum.” Yapması veya söylemesi gerektiği halde dalgınlık veya ilgisizlik sebebiyle üstünde durmadan geçmek: Yol boyunca, hatta günlerce evvel hazırladığı sevgi ve hayranlık cümlelerini unutur ve yolda gördüğü eriklerin güzelliklerinden bahseder . Ha, evet, söylemeyi unuttum . Kültür Bakanlığı’nın bu karârında unuttuğu ve bilemediği noktalar var . Yaptığı bir şeyi zamanla artık yapamaz olmak, bir duyguyu eskisi gibi tadamaz olmak: “Dikiş dikmeyi, yüzmeyi unutmak.” “Gülmeyi, sevmeyi unutmak.” Ne kadar senedir ki insanın gözü nasıl yaşarır, unutmuştum . İstesem bu da olacak; fakat mesut olmayı o kadar unutmuşum ki bu süratten korkuyorum, daha fazla ilerleyemiyorum . Artık düşünmez, hatırlamaz olmak, ihmal edip terketmek: Daha beyimin kefeni solmadı… Yerde yatanı bu kadar çabuk unutmalı mı? . Hiç seni unutmadım / Dâima hatırladım . Sanıyordum unuttunuz adımı / Dediniz hissedince maksadımı / Beni hâlâ bu genç unutmadı mı / Ki bugün bekliyor bu yollarda . Aklından çıkarmak: Önünde matbaa hurûfuyle basılmış bir sahifenin durduğunu unuturdu . Bu adları bir kere öğrendiniz mi artık unutamazsınız; tenhâ saatlerinize küçük ve mûnis rüyâlar gibi sokulurlar . Böyle üç suyun üstünde üç şehrin tepelerden birbirini seyretmesi ömründe ummadığı, ömründe unutamayacağı bir şâşaa oldu . Üzücü bir şeyin etkisinden kurtulmak: “Şimdi çok üzgünsün, ama zamanla unutursun.” Parmağımın acısını unuttum . İnsan ömrü unutmanın şerbetine yiyecek kadar muhtaç . Kilikya’dan çekilmelerini unutamayan bir kısım zâbitler ve onların elemanları… . Affetmek niyetiyle irâdesini kullanarak aklından çıkarmak: “İyilikleri hatırlamak, kötülükleri unutmak lâzım.” “Bana yaptığın bütün hakāretleri unuttum, seni affediyorum.”

Yukarı Çık