Üretim nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Üretim Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Üretim (isim)

Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı "Bu arada üç beş yazarın üretimi de araya kaynayıp gidiyor." - N. Meriç

Üretim Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

9
1)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

Çıkarma, elde etme, ürünün tüketiciye aktarılan kısmı, istihsal.

2)

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

İnsanın topraktan, doğanın her türlü kaynak ve güçlerinden kendine yararlı ürünler elde etmesi, bunları işleyerek gereksinim duyduğu özdek ve nesneler durumuna koyması, çoğaltması işi.

3)

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle özdeği değiştirmeleri işi.

4)

BSTS / Toplumbilim Terimleri

İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için zorunlu olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, bunu yaparken kendi kendilerini de değiştirmeleri süreci.

5)

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

Mal ve hizmetleri bir dizi işlemden geçirerek biçim, zaman ve mekân boyutuyla faydalı hale getirmek veya faydalılıklarını artırmaya yönelik her türlü etkinlik.

6)

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim

Malların biçim ve bileşiminde değişiklik yaparak ekonomik anlam ve alanda yararlı sonuçlara varma.
Olumlu nitelikteki malların niceliğini çoğaltma, artırma.
Yapımsız ya da yarı yapımlı özdeği el, makine ile işleyerek kimyasal ya da fiziksel niteliğini değiştirme.
Ekme ya da dikme yolu ile yeni ürün sağlama.

7)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

tarım: Bitki ve hayvanlardan ürün sağlama işi.
işleyim: a. Nicelik bakımından üretilmiş şey. b. Üretme düzeyi; tüketim özdeklerini üretmek için kullanılan araç, aygıt, işlem vb. tümü.
işletmecilik: Birim zaman içinde, bir işçi, makine, işlik ya da işletmece üretilen nicelik.

8)

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

Ürün ortaya koyan işlem ya da eylem.

9)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

yetiştirme (ürüt) (coğrafya)

Üretim Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

6 Harf
 • Ü
 • R
 • E
 • T
 • I
 • M

Üretim Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

6 Harf
 • Ü
 • R
 • E
 • T
 • I
 • M

Üretim İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

107 Kelime
()
Biyokütle üretim verimi

çevr. Birim biyokütle üretimi için tüketilen besin miktarı.

(tar.)
Yığınsal üretim

Aynı tarımsal ürünün, aynı üretim sistemi ile sürekli olarak aynı işletmede tekrarlanması; eşanlam: kütlesel üretim.

(eko.)
Kitlesel üretim

Firmaların var olan uygulayımlarını kullanarak makine ve kuruluşlarda ölçünleştirilmiş malların büyük tutarlarda üretimi.

(endst.)
Seri üretim

Belirli ürünlere özgü üretim hatlarının kurulduğu, az sayıda aynı tip ürünün kitleler halinde çok büyük miktarlarda üretildiği üretim şekli; eşanlam: kitlesel üretim. Malların standart düzenlerde, ileri mekanik yöntemler ve uzmanlaşmış işgücü kullanılarak büyük miktarlarda üretilmesi.

(kamy.)
Bilgisayar destekli üretim

Planlama, denetleme ve işleme süreçlerinde bilgi teknolojilerinin kullanıldığı üretim.

(isl.)
Bilgisayarla üretim

Bilgisayarlarca denetlenen, makinelerle yapılan üretim.

(endst.)
Ana üretim çizelgeleme

Yapılan talep tahminleri doğrultusunda, şirketin hangi ürünü, hangi tarihlerde ve hangi miktarda üreteceğini belirten, orta dönemli üretim çizelgesi hazırlama çalışması.

(enj.)
Yaygın enerji üretimi

Elektrik ya da ısının merkezde üretilip dağıtılması yerine, istem noktasında ya da yakınında üretimi ve kullanımı; eşanlam: dağıtılmış enerji üretimi.

(blşm.)
Yazılım üretim çevrimi

Bir yazılımı üretmek için isterlerin belirlenmesi, tasarım, gerçekleştirme, sınama, kurulum ve son kontrol aşamalarının ya da bunların yinelemelerinin herhangi bir diziliminden oluşan süreç.

(endst.)
Ekonomik üretim miktarı

Ekonomik sipariş miktarının hesaplanmasında kullanılan yaklaşımın üretimde kullanılması ile birim elde bulundurma maliyeti ile ortalama üretim maliyetini dengeleyen eniyi üretim miktarı.

(endst.)
üretim özkaynak planlaması

Bir işletmenin üretim ile doğrudan ilişkili tüm özkaynaklarının öngörülmesi ve faaliyetlerinin etkin bir şekilde planlanması yöntemi; eşanlam: imalat özkaynak planlaması.

Yukarı Çık
x