Vali nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Vali Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Vali (isim)

Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilbay "Validen sert bir emir aldım." - R. N. Güntekin

2)
Vali (tarih)

Satrap

Vali Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

2
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Ar. vâlî: vali.

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Vakti: Aşanı vali bize gel.

Vali Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
  • V
  • A
  • L
  • I

Vali Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Karınca, zevali gelince kanatlanır

Kişi durumunun gereklerine aykırı taşkınlıklarda bulunursa artık düşecek demektir.

(Deyim)
(birine) zevali olmak

Zararı olmak, zararı dokunmak.

Vali Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
  • V
  • A
  • L
  • I

Vali İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

23 Kelime
(ve)
Ovali

Ova halkından olan, ovada yaşayan .

()
Ovalik

Ovalarla kaplı olan: “Ovalık bölge.” Arâzisi ova biçiminde olan: “Ovalık yer.”

(mak.)
Kelvin ovali

Potansiyel akışta birbirine eşit şiddette ancak ters yöne dönen burgaç çifti ve bu çiftin merkezlerini birleştiren eksene dik olan düzgün akışın oluşturduğu şekil.

(bkz.)
Devlet emvali

mülkü

(tar.)
Valikültür

Denizlerden bentlerle ayrılan acı suda, mevsimsel göçe dayalı balık yetiştiriciliği.

(bkz.)
Revivalizm

(kamy.)
Merkez valisi

Mülkü idare amirliği hizmetleri sınıfı içinde valiliğe yükselmiş olmakla birlikte, valilik yapmayıp içişleri bakanlığının merkez örgütünde çalışan kamu görevlisi.

()
Sivali

Sıva sürülmüş, sıva vurulmuş.

()
Sivali – si

+lı ) Yukarıya doğru çekilerek veya kıvrılarak toplanmış, sıvanmış: Kaşağı elinde, kolları, paçaları sıvalı, başı kabak Deli Hüsrev… . Önündeki rahlenin üzerine tâ dirseklerine kadar sıvalı kollarını dikmiş .

(i.)
Tavâli

Tulû eden, doğan şeyler. tasavvuf. İlâhî isimlerin tecellîlerinden âriflerin kalbine doğan ve içlerini aydınlatan tevhit nurları: Sûfîlere ilk zuhur eden parıltılara levâih, sonrakine levâmi, daha sonrakine tavâli denir. Tavâli levâih ve levâmiin daha güçlü, daha kalıcı ve daha parlak şeklidir .

(i.)
Mevâlid

Doğum yerleri, doğum zamanları. Hz. Muhammed’in dünyâya gelişini anlatan manzum eserler, mevlitler.

Yukarı Çık