Yabis nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Yabis Nedir ve Ne Demek?

4
1)
Yabis (sıf. )

( ﻳﺎﺑﺲ ) sıf. (Ar. yebs “kurumak”tan yābis )

2)
Yabis (sıf. )

Ahlât-ı erbaaya dayanan eski mizaç teorilerinde kuru tabiatlı (karakter): Psikolojik tiplemeler yanı sıra mahrur (sıcak tabiatlı), mebrud (soğuk tabiatlı), yâbis (kuru tabiatlı) ve mertub (yaş tabiatlı) şeklinde dört niteliğe dayalı karakter tasniflerine de gidilmiştir (Ayşegül D. Erdemir).

3)
Yabis (sıf. )

Kuru, rutûbetsiz: Ve ne hârdır ve ne bârdır ve ne ratbdır ve ne yâbistir (Ahmed Bîcan). Çemen-i yâbisi eder reyyan / Yine bir cûy-bâr-ı pür-bereket (Abdülhak Hâmit).

4)
Yabis (sıf. )

mec. Derinliği, heyecânı olmayan, duygudan yoksun, kuru: Sağlı sollu hârdan hançer takınmış gûyiyâ / Zâhid-i yâbis-dimâğ ile eder peykâr gül (Necâtî Bey). Bir sabah nâgâh gazetelerde avdet-i Meşrûtiyyet’i tebşir eden üç satırlık bir nesir görüldü. Bu o kadar veciz, hatta o kadar yâbis idi ki… (Cenap Şahâbeddin). Bu sert ve yâbis ruhlu protestanlar nazarında dînin sâdegî-i tabîîsine mugāyirdir (Fuat Köprülü). ● Yâbise ( ﻳﺎﺑﺴﻪ ) sıf. Yâbis kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli: “Ekālîm-i yâbise.” “İfâdât-ı yâbise.”

Yabis Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • Y
  • A
  • B
  • I
  • S

Yabis Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • Y
  • A
  • B
  • I
  • S
Yukarı Çık