Yanıltmaca nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Yanıltmaca Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

4
1)
Yanıltmaca (mantık)

Başkasını yanıltmak için doğru olmadığı bilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama, mugalata

2)
Yanıltmaca (edebiyat)

Çabuk çabuk söylenmesi sırasında karışıklığa, dil dolaşmasına ve anlam değişmesine uğrayan söz grubu, yanıltmaç "Güldürücü sözlerin kimisi de bilmece ve yanıltmacalara dayanır." - M. And

3)
Yanıltmaca (isim)

Yanıltmak için, yanıltacak yolda söz söyleme, mugalata

4)
Yanıltmaca

Yanıltmaya dayanan davranış, yanıltıcı iş "Bu çekilmenin bir yanıltmaca olabileceğini söyleyen komutanlarına katılmadı." - N. Araz

Yanıltmaca Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

3
1)

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

Doğru gibi görünen, gerçekte ise başkasını aldatmak ya da kıstırmak için bile bile doğru olmayarak yapılan çıkarım.

2)

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

İki anlamlı sözcüklerin ikinci anlamlarıyla de yere ve konuya az çok uygun düşme durumu. Ör. / İzarınla letafet bahs ederse lale tâğîdir / Lebinle renk ü bu dava ederse gonca bâğîdir. (Reis-ül-Küttap Arif) (Tâğî:.
azgın, asi.
(yanlış olarak) dağsal. Bâğî:.
baş kaldıran, serkeş.
bağsal.)
Halk yazınında, çabuk çabuk söylenerek dinleyenin anlamasına engel olmak, onu yanıltmak amacını güden, yarı anlamlı, çoğu uyaklı tekerleme niteliği gösteren söz dizisi.

3)

BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

Yanıltmak, kandırmak amacıyla bilinçli olarak ortaya konan bir yanılım.

Yanıltmaca Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

10 Harf
 • Y
 • A
 • N
 • I
 • L
 • T
 • M
 • A
 • C
 • A

Yanıltmaca Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

10 Harf
 • Y
 • A
 • N
 • I
 • L
 • T
 • M
 • A
 • C
 • A
Yukarı Çık