Yararlılık nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Yararlılık Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Yararlılık (isim)

Yararlı olma durumu, faydalılık, yararlık, yarayışlılık

Yararlılık Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

1
1)

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

Bir gözlem ya da ölçme aracının kullanılma ve yararlanmaya elverişlilik düzeyi.

Yararlılık Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

10 Harf
 • Y
 • A
 • R
 • A
 • R
 • L
 • I
 • L
 • I
 • K

Yararlılık Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

10 Harf
 • Y
 • A
 • R
 • A
 • R
 • L
 • I
 • L
 • I
 • K

Yararlılık İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

7 Kelime
(endst.)
çoklu doğrusal yararlılık fonksiyonu

Yarar kuramında karar vericinin tercihini etkileyen birden fazla özniteliğin bulunduğu ve yarar ilişkisinin her birine göre ayrı ayrı doğrusal olduğu fonksiyon.

(endst.)
çok ölçütlü yararlılık fonksiyonu

Karar vericinin tercihlerini birden çok etmenin etkilediği durumdaki yarar fonksiyonu.

(endst.)
Yararlılık işlevi

Bir tüketim sepetindeki tüketim mallarının miktarının, o tüketim mallarının nominal değerleri ile ilişkisini gösteren işlev. Mal ve hizmetler ile kişisel tercihleri ilişkilendiren işlev; eşanlam: fayda fonksiyonu.

(endst.)
Yararlılık

Bir özkaynağın tüketilmesi ile elde edilen öznel kazanç. Bir mal veya hizmetin edinimi veya kullanımı sonucunda elde edilen memnuniyetin veya refahın ölçüsü.

(endst.)
Yararlılık kuramı

Belirsizlik ya da risk altında seçenekler arasında nesnel bir seçim yapabilmeyi kolaylaştıran yarar kavramına dayalı kuram; eşanlam: fayda kuramı.

(kentb.)
Kamuya yararlılık kararı

Bir kamulaştırma işleminin önkoşulu olan, bir taşınmazın kamulaştırılması için, kamulaştırmayı yapacak yetkili organlarca, taşınmazın gerçekten kamuya yararlı bir hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacağını güvenceye bağlayan karar.

(endst.)
üstel yararlılık

Ekonomi ve finansta, belirsizlik durumlarında kullanılan, üstel fonksiyonunun içinde riskten kaçınma çarpanı ile hedef değişkenin yer aldığı yarar fonksiyonunun özel bir formu.

Yukarı Çık