Yargıcı nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Yargıcı Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Yargıcı (isim)

Hakem

Yargıcı Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

4
1)

BSTS / Toplumbilim Terimleri

Anlaşmazlıklarda yanların çözüm için yargısına başvurmayı kabul ettikleri bir kişi ya da küme.
Resmi bir uzlaştırıcı kişi ya da küme.

2)

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

hakem, ~ sözleşmesi: tahkîm mukavelesi.

3)

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim

Her iki yanın uygun görmesi üzerine bir sorunu çözümlemek için seçilen ve düşüncelerine baş vurulan kişi.

4)

BSTS / Çiftteker Terimleri Sözlüğü

Yarışın, yönetmeliklere uygun ya da aykırı olduğuna, sıralanmalara ve her türlü davranışlar üzerine son sözü söyleyen resmî görevli.

Yargıcı Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • Y
 • A
 • R
 • G
 • I
 • C
 • I

Yargıcı Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • Y
 • A
 • R
 • G
 • I
 • C
 • I

Yargıcı İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

10 Kelime
(huk.)
Yabancı yargıcı kararı

Yabancı bir devletin usul kuralları uygulanarak ya da yabancı bir devlet ülkesinde verilmiş yargıcı kararı.

(eko.)
Yargıcı

Bir anlaşmazlıkta yanlar arasında karar vermekle yetkili kılınan güvenilir kişi. yönb. Ölçek geliştirmede bir uyaranın büyüklüğünü ya da bireyin belirli özelliklerinin bulunma derecesini saptamada, nesnel, yansız değerlendirme yapabileceği düşünülen uzman kişi. Bir bilimsel çalışmanın bilimselliği ya da bir bilimcinin yeterliği konusunda görüş bildiren uzman kişi.

()
çocuk yargıcı

çocg. egitb. Eğitim alanında yetişmiş ve yaşından küçük suçlu ya da suça yönelmiş çocukların yargısını yapan ve alınan önlemleri denetleyen yargıç.

(yönb.)
Yargıcı değerlendirmesi

Bir dergiye gönderilen çalışmanın, aynı alanda çalışan ve o alanda uzman olduğu kabul edilen bilimcilerce değerlendirilmesi, alan uzmanı değerlendirmesi.

(ruhb.)
Yargıcılararası güvenilirlik

Aynı yöntemi kullanan iki ya da daha çok gözlemcinin bağımsız gözlemlerinin birbirine uyma derecesi. yönb. Bilimsel çalışma hakkında görüş bildiren uzmanların görüşlerinin tutarlığı ve bu görüşlerin tutarlığının sayısal olarak gösterilmesi.

(yönb.)
Yargıcılı dergiler

Yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmaların, alan uzmanlarına gönderilerek körlemesine teknikle incelenip uygun bulunduktan sonra yayımlayan temel bilimsel dergiler.

()
Yargıcılık

, Arbitration, f, Schiedsgerichtsbarkeit, f; Fr. arbitrage, m; İng. arbitration) topb. Anlaşmazlık içindeki kişi ya da kümelerin, üçüncü bir kişinin ya da kümenin önereceği çözüme uyma konusunda anlaşmalarını sağlayan biçimselleşmiş uzlaşma yolu.

(huk.)
Yargıcın reddi

Yargıcın, yanlarla ya da dava konusu ile kişisel ilgisi yüzünden yansızlığından kuşkuya düşüldüğü durumlarda ve yasada öngörülen koşullarda, yanlardan herhangi birinin yargıçtan davaya bakmamasını istemeleri.

(yönb.)
Yargıcı yaklaşımı

Uyarıcıların büyüklüklerinin, ölçek değerlerinin yargıcılara dayanarak yapıldığı ölçek geliştirme biçimi.

(huk.)
Uluslararası yargıcılık

Devletler arasındaki bir uyuşmazlığın, onu hukuka uygun olarak çözecek bağlayıcı karar vermeye yetkili olan üçüncü bir kişiye ya da organa bırakılması.

Yukarı Çık