Yastık nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Yastık Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

4
1)
Yastık (isim)

Başın altına koymak veya sırtı dayamak için kullanılan, içi yün, pamuk, kuş tüyü, ot vb.yle doldurulmuş küçük minder "Isınmayı umarak başımı yastığa gömüyorum." - A. Ümit

2)
Yastık

Bu biçimde yapılmış ve türlü işlerde kullanılan şey

3)
Yastık

Fide yetiştirmek için ince toprak ve gübreden hazırlanmış yüksekçe yer

4)
Yastık

Yapılarda, makinelerde bazı bölümlerin üzerine dayandığı parça

Yastık Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

9
1)

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(tarım)

2)

Zanaat Terimleri Sözlüğü

Araba teknesi ile öndingil arasında bulunan küçük ağaç. (Aşağıdinek *Şarkikaraağaç, Yukarıkaşıkara *Yalvaç -Isparta)
Kağnıda, dingil üzerindeki ağaç. (*İspir -Erzurum; Alçılı *Delice -Ankara; Yenikent *Aksaray -Niğde)

3)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Araba ve kağnıda, dingil ile sandık arasındaki iki ucu delikli, geniş ve kalın tahta.

4)

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

Bir işlergede oluşabilen geritepmeyi soğuran düzenek.

5)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Düğünde, kız evinden oğlan evine giden giysi bohçası.

6)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Fide yetiştirmek için düzenlenen yüksekçe yer.

7)

Uygulayım Terimleri Sözlüğü

genel uygulayım: Bir çarpma, vurma, sarsıntı vb. yeğinliğini azaltmaya yarayan içi yumuşak özdeklerle doldurulmuş ya da yumuşak bir özdekten yapılmış nesne, araç, korumalık.

8)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kızağın üstüne döşenen ağaç.

9)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Sürülmüş tarlanın iki başına, enine çekilen çizgi.

Yastık Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

6 Harf
 • Y
 • A
 • S
 • T
 • I
 • K

Yastık Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Sağ (sağlam) baş yastık istemez

Sağlam insan durup dururken yatmak istemez eğer istiyorsa hasta olduğu düşünülmelidir.

(Deyim)
Bir (aynı) yastıkta kocamak

Karı koca birlikte uzun bir ömür sürmek.

(Deyim)
Başı yastık yüzü görmemek

Yatağa yatıp uyumuş olmamak.

Yastık Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

6 Harf
 • Y
 • A
 • S
 • T
 • I
 • K

Yastık İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

8 Kelime
(mak.)
Yastıklama

Kırılgan cisimlerin veya darbelerden zarar görebilecek hassas cihazların taşınmasında ambalajın içerisine  dışarıdan gelen darbeleri sönümleyen malzemelerin konması; eşanlam: tamponlama.

(denz.)
Hava yastıklı tekne

Tüm ağırlığı teknenin altında sürekli olarak oluşturulan hava yastığı tarafından taşınan yüksek süratli deniz aracı.

(blşm.)
Yastık bellek

(yerb.)
Yastık lav

Sualtı ortamında ve genelde okyanus ortası sırtlarında ortaya çıkan bazaltik mağmanın yastık yığını şeklinde  katılaşmasıyla oluşan lav.

(tar.)
ılık yastık

Sıcak mevsim sebze fidelerinin yetiştirilmesinde kullanılan, çimlendirilmiş fidelerin şaşırtılması amacıyla kullanılan, derinliği sıcak yastıklardan daha az olan ve ahır gübresinin yanında toprak karışımı da kullanılan fide yetiştirme yerleri.

(tar.)
Rektal yastık

Böceklerde rektumda suyun ve bazı iyonların geri kazanımında rol oynayan epitel hücrelerinin genişleyerek oluşturduğu yapı.

(tar.)
Sıcak yastık

Domates, biber, patlıcan gibi sıcak mevsim sebze fidelerinin yetiştirildiği, ısıtılmasında elektrikli ısıtıcılar, kalorifer sistemleri ve organik gübrelerden yararlanılan fide yetiştirme yerleri.

(tar.)
Soğuk yastık

Serin iklim sebzelerinin fidelerinin yetiştiriciliğinde kullanılan, güneş ışığı dışında ısıtılma yapılmayan fide yetiştirme yerleri.

Yukarı Çık
x