Yetiştirici nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Yetiştirici Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Yetiştirici (sıfat)

Üretici, müstahsil "Tütün yetiştiricisi."

Yetiştirici Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

1
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(üretmen) (coğrafya)

Yetiştirici Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

11 Harf
 • Y
 • E
 • T
 • I
 • Ş
 • T
 • I
 • R
 • I
 • C
 • I

Yetiştirici Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

11 Harf
 • Y
 • E
 • T
 • I
 • Ş
 • T
 • I
 • R
 • I
 • C
 • I

Yetiştirici İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

16 Kelime
(tar.)
Tek ürün yetiştiriciliği

Belirli bir bitki ya da hayvan türünün bir bölgede ya da bir kültür ortamında uzun yıllar boyunca yetiştirilmesine dayanan tarımsal yöntem; eşanlam: monokültür, tekli kültür.

(tar.)
Deniz ürünleri yetiştiriciliği

Denizlerde kurulmuş, ağ kafes, balık çiftliği ve benzeri sistemlerde deniz organizmalarının yetiştiriciliği; eşanlam: marikültür.

(tar.)
Karma yetiştiricilik

Aynı ekim alanında daha fazla ürün alabilmek ya da zararlılardan ve hastalıklardan korunmak için almaşan sıralar halinde birden fazla ürünün aynı anda yetiştirilmesi; eşanlam: birlikte ekim.

(tar.)
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

Sığır, manda, deve, at, eşek ve katır gibi çiftlik hayvanlarının yetiştiriciliğinin yapıldığı hayvancılık dalı.

(tar.)
Ardışık ürün yetiştiriciliği

Bir ürünün hasadından sonra aynı ya da başka bir bitki türünün yetiştirilmesi şeklinde yapılan çoklu yetiştiricilik şekli.

(tar.)
Ekstansif balık yetiştiriciliği

Doğal ortamda bulunan besinlere dayalı balık yetiştiriciliği uygulaması.

(tar.)
Entansif balık yetiştiriciliği

Balık yetiştiriciliği için tüm şartların optimize edildiği, tamamen dışardan beslemeye dayalı, stoklama oranının yüksek olduğu yoğun yetiştiricilik.

(tar.)
Yarı entansif balık yetiştiriciliği

Balık havuzlarında doğal yeme ilave olarak, gübreleme ve tamamlayıcı yemleme ile yapılan yetiştiricilik.

(tar.)
Eksantif çiftlik hayvanı yetiştiriciliği

Genellikle düşük verimli yerli çiftlik hayvanı ırklarının yetiştirildiği küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerinde, başta mera olmak üzere esas olarak kaba yem kullanılarak yapılan yetiştiricilik sistemi.

(tar.)
Kürk hayvanları yetiştiriciliği

Şinşilla, mink, tilki ve tavşan gibi kürk örtüsüne sahip hayvanlardan çiftlik koşullarında kürk elde etmek amacıyla yapılan endüstriyel hayvancılık kolu.

(egitb.)
Yetiştirici öğretim

Yetersizliği görülen bir öğrenciyi ya da öğrenci kümesini yetiştirmek amacıyla yapılan özel öğretim.

Yukarı Çık
x