Yom nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Yom Nedir ve Ne Demek?

3
1)
Yom (i. )

Hayra yormak.

2)
Yom (i. )

i. (Ar. yumn “bereket, uğur”dan) E. T. Türk. ve halk ağzı. Uğur, şans, iyi tâlih, kadem: Akşam pazarı sabah için yomdur (Atasözü). Bunu yom görmüş idi yoksul u bay / Kim çıkarlardı bular taşra bu ay (Melhame – T. S.). ѻ yom tutmak: Uğurlu saymak. yom yormak:

3)
Yom (i. )

Kehânette bulunmak.

Yom Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Yom (isim)

İyi talih, iyi haber

Yom Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

6
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Boş inanç.
Uğur.
Fal.

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Gelenek, örf.

3)

Tarama Sözlüğü

k. yum.

4)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kuşku, sanı.

5)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Nükte.

6)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Türkü.

Yom Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Yom “ What is Yom ”
 • ALMANCA Jom “ Was ist Jom ”
 • İSPANYOLCA Yom “ ¿Cuál es el Yom ”
 • ÇİNCE 赎罪 “ 什么是赎罪 ”
 • FRANSIZCA Yom “ Qu'est-ce que Yom ”
 • Arapça الغفران “ ما هو الغفران ”
 • İTALYANCA Yom “ Che cosa è Yom ”
 • JAPONCA ヨム-キ “ 何ヨム-キ ”
 • PORTEKİZCE Yom “ O que é Yom ”

Yom Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

3 Harf
 • Y
 • O
 • M

Yom Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

3 Harf
 • Y
 • O
 • M

Yom İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

60 Kelime
(yerb.)
Manyetik gradyometre

Üst üste konulan iki algılayıcı ile aynı anda ölçü alarak, Yer manyetik alanının düşey yöndeki değişimini ölçen manyetometre türü.

(made.)
Potansiyometrik harita

Hidrolik potansiyelin alansal dağılımının gösterilmesi amacıyla, bir akım alanı üzerinde değişik değerlere sahip eşpotansiyel eğrilerinin bir arada gösterildiği harita.

(biyom.)
Biyomineralleşme

Canlıların, genellikle dokularını sertleştirerek gövdelerini kuvvetlendirmek amacıyla mineral üreterek mineralleşmiş doku, kavkı ve/veya iskelet oluşturması.

(yerb.)
Biyomineral

Canlıların aleminin, mineralleşmiş doku, kavkı ve/veya iskelet üretme sürecinde oluşan mineral.

(meteo.)
Biyometeoroloji

Yapay ve doğal iklim ve hava koşullarının organizmalar üzerindeki etkilerini, insan ve hayvanların sağlığı ve performansları üzerinde mevsimlik ya da daha kısa sürelerde yarattığı değişiklikleri inceleyen meteoroloji disiplini; eşanlam: dirimsel hava bilimi.

(meteo.)
Radyometri

Görünür ışık bandı dahil elektromanyetik ışıma enerjisini ölçme tekniği; eşanlam: ışınım ölçümü.

(biyom.)
Embriyomsu

In vitro koşullarda elde edilen, döllenme sonucu oluşmayan embriyo benzeri yapıların özelliği.

(biyom.)
Embriyomsu cisim

Embriyonik kök hücrelerden hücrelerin yüzeye tutunmasına olanak sağlamayan teknikler kullanılarak oluşturulan, embriyo benzeri hücre yığını olarak tanımlanan, önceleri hücre topu görünümünde iken daha sonra balon gibi kistik bir yapıya dönüşerek ardından çeşitli hücrelere farklılaşma sürecine giren küme.

(biyom.)
çiçektozu embriyomsu

In vitro koşullarda anter ya da mikrospor kültürlerinden elde edilen ve çiçek tozlarından rejenerasyon yoluyla türeyen yapı, çiçektozu kökenli embriyo benzeri yapı.

(kim.)
Biyomolekül

Canlı organizmalar tarafından üretilen lipitler, hormonlar, vitaminler, proteinler, karbonhidratlar, hücre çekirdeği asitleri gibi küçük veya büyük moleküllerin  her biri.

(elk.)
Kademeli potansiyometre

Seri bağlanmış dirençlerden oluşan ve ara bağlantı noktalarına çok kontaklı bir anahtarla ulaşılan potansiyometre.

Yukarı Çık
x